Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo
epub100

Электрондық ресурстардың каталогы

Әуезовтану бойынша іргелі еңбектер

leila

Л.М.АУЕЗОВА
Исторические основы эпопеи «Путь Абая»
Алматы, 1969

l

Л.М.ӘУЕЗОВА
М.О.Әуезов творчествосында Қазақстан тарихының проблемалары
Алматы, 1977

letopis

М.О.Әуезовтің өмірі мен шығармашылық шежіресі
Ғылыми басылым
Алматы, 1997

enc

Мұхтар ӘУЕЗОВ
Энциклопедия
Алматы, «Атамұра» баспасы 2011

bala

Ахмет ӘУЕЗОВ
Бала Мұхтар
Жазып алған Жақыпбек Аяшев
Алматы, 1967

Е.Жанпейісов
М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясының тілі
Алматы, 1976

jilik

М.Әуезовтің «Абай жолы» романының жиілік сөздігі
Ғылыми басылым
Алматы, 1979

Мекемтас Мырзахметов
Мұхтар Әуезов және Абайтану проблемалары
Алматы, 1982

mura

Мұхтар мұрасы - Наследие Мухтара
Ғылыми мақалар мен зерттеулер
Алматы, 1997

tag

Мұхтар Әуезов тағлымы Әдеби-сын мақалалар мен зерттеулер (Құрастырған Рымғали Нұрғалиев) Алматы, 1987

jzlm

Николай Анастасьев
Мухтар Ауэзов
Трагедия триумфатера (из серии ЖЗЛ)
Москва, 2006

lizauez

З.А.Ахметов, Е.В.Лизунова
Художественное мастерство М.О.Ауэзова
Алматы, 2013

mekem

Мекемтас Мырзахметулы
Восхождение Мухтара Ауэзова к Абаю
Алматы, 1994

mekemtas

Мекемтас Мырзахметұлы
Әуезов және Абай
Алматы, 1997

auezkoljazba

М.О.Әуезовтің қолжазба мұрасы
Рукописное наследие М.О.Ауэзова
Алматы, 1977

М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты 50 жыл
Алматы, 2011

alem

Әлемнің Әуезові
Дінмұхамед Қонаев, Темірбек Қожакеев, Қалдыбек Сейданов
Алматы, 1997

alemi

Мұхтар Әуезов әлемі
Құрастырған Ж.Ауыпбаев
Алматы, 1997

М.О.Әуезов
шығармашылығындағы этномәдени дәстүрлер
Алматы, 2004

este

Мұхтар Әуезов туралы естеліктер

Алматы, 1997

mayek

Ғұсман Жандыбаев
Сөз мәйегі
Алматы, 1998

jangara

Жанғара Дадебаев
Мұхтар Әуезов
Оқу құралы
Алматы, 2010

maitan

Бақытжан Майтанов
Мұхтар Әуезов және ұлттық әдеби үрдістер
Алматы, 2009

suretker

Бақытжан Майтанов
Мұхтар Әуезов — суреткер
Алматы, 1996

tanu

Ә.Молдаханов
Мұхтар Әуезов — фольклортанушы
Алматы, 1997

Тұрсын Жұртбаев Бесігіңді түзе!.. Алматы, 1997

idrs

Әбілфайыз Ыдырысов Әуезовке іңкәрлік Алматы, 1997

saken

Мұхтар Әуезовтің Абайтану туралы лекциясынан Студент Сәкен Жүнісовтің конспектісі Алматы, 1996

arhiv

Әуезов және архив Алматы, «Атамұра» баспасы, 1997

mtanu

Е.Күзембаев Мұхтартану Алматы, 2006

muz

Мұхтар Әуезовтің музей үйі Алматы, «Ғылым» баспасы, 1977