Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo
epub100

Электрондық ресурстардың каталогы

Библиографиялық басылымдар

abai40

Абай
Сын-биографиялық материалдар, өлеңдер және библиография
Алматы, 1940

abaibiblio

Абай Құнанбаев
Библиографиялық көрсеткіш (1995-2006)
Алматы, 2007

arhiv

Абай және архив
Алматы, 1995

bojeev

М.Бөжеев
Мұхтар Әуезов
библиографиялық көрсеткіш
Алматы, 1966

kors

Мұхтар Әуезов
ұсынылатын әдебиеттер көрсеткіші
Алматы, 1968

kor2005

М.О.Әуезов шығармашылығы бойынша библиографиялық көрсеткіш
Алматы, 2005

2009

М.О.Әуезов шығармашылығы бойынша библиографиялық көрсеткіш
Алматы, 2009