Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo

ӘУЕЗОВТАНУ ДӘРІСТЕРІ

1-дәріс. «Әуезовтану және «Абай жолы» роман-эпопеясындағы өмір шындығы мен көркемдік шындық».
Дәріскер — Тұрсын ЖҰРТБАЙ, филология ғылымдарының докторы, профессор. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.

2-дәріс. «Роль творчества М.О. Ауэзова в мировой литературе».
Дәріскер — Светлана Викторовна АНАНЬЕВА, филология ғылымдарының кандидаты, доцент. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.

3-дәріс. «Мұхтар Әуезов және ұлт театры».
Дәріскер — Аманкелді МҰҚАН, филология ғылымдарының докторы, профессор. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.

4-дәріс. «Әуезовтанудың өзекті мәселелері».
Дәріскер — Ақжол ҚАЛШАБЕК, филология ғылымдарының кандидаты, доцент. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.

5-дәріс. «Мұхтар Әуезов және қазақ көсемсөзі».
Дәріскер — Ермек ХАНКЕЙ, филология ғылымдарының кандидаты, доцент. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.

6-дәріс. «Мұхтар Әуезов және қазақ театры».
Дәріскер — Мамай Қаниұлы АХЕТОВ, филология ғылымдарының кандидаты, доцент. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.

Халық университеті: мәдениеттанушы, қоғам қайраткері Мұрат ӘУЕЗОВ.
«Тағы да Мұхтар Әуезов жөнінде…». 
Халық университеті: театр режиссері Есмұхан ОБАЕВ.
.
«Тарихи деректі фильм жасаудың ерекшеліктері».