Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo

Абайдың
мәдени мұрасы

ЭЛЕКТРОНДЫҚ КІТАПХАНА

Абай Құнанбайұлы
(1845–1904)

Ақын, ағартушы, ұстаз, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, сазгер, аудармашы, саяси қайраткер.

abaik

АБАЙ
шығармаларының академиялық
толық жинағы

Әдебиет және өнер институты басшылығының ұйымдастыруымен 2020 жылы «Абай шығармаларының академиялық толық жинағы» 3 том кітап болып жарық көрді.

abai1

Бірінші кітап

Өлеңдер мен аудармалар / М.О. Әуезов атын. Әдебиет және өнер институты;
– Алматы: Жазушы, 2020. – 640 бет.

Екінші кітап

Өлеңдер мен аудармалар / М.О. Әуезов атын. Әдебиет және өнер институты;
– Алматы: Жазушы, 2020. – 640 бет.

abai

Үшінші кітап

Абай шығармалары қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы;

– Алматы: Жазушы, 2020. – 488 бет.

3tom

Жаңа академиялық жинақты әзірлеуге ҰҒА академиктері: С.Қирабаев, С.Қасқабасов, ҰҒА корреспондент-мүшесі К.Матыжанов, филология ғылымдарының докторлары: М.Мырзахметов, Т.Жұртбай, Қ.Мәдібаева, филология ғылымдарының кандидаттары: Т.Шапай, С.Қорабай, П.Әуесбаева, Т.Қыдыр, жас мамандар Б.Тұрсынбайұлы, А.Жұматаевалар қатысты.

abaienc
Кітапты «Қазақ энциклопедиясы» әзірлеп, 1995 жылы «Атамұра» баспасынан жарық көрді.

«АБАЙ» энциклопедиясы

Энциклопедияға жинақталған материалдарда ақынның төл шығармалары мен аударма туындыларына, қара сөздері мен тарихи-зерттеу мақалаларына жан-жақты талдау жасалған. Ұлы ойшылдың философиялық, әлеуметтік, діни, психологиялық, педагогикалық, экономикалық, этикалық, эстетикалық көзқарастары мен дүниетанымына кең орын берілген. Абайдың өмір жолы мен ортасы, ұстаздары мен шәкірттері, ата-тегі, кейінгі ұрпақтары, шығармаларында аталатын жер-су атаулары мен есімдер туралы мағлұматтар да мол. Энциклопедияда ақын шығармалары тақырыбында күрделі зерттеулер жүргізген ғалымдар, оның өлеңдерін аударған шетелдіктер туралы да деректер бар. Ақынның әр жылдары жарық көрген басылымдары мен Абай туралы жеке ғылыми-зерттеу еңбектеріне қысқаша анықтама берілген. Кітапты әзірлеуге Қазақстан ғалымдары мен көрнекті абайтанушылар, шетелдік авторлар тартылған.

АБАЙТАНУ:
кешегісі және қазіргі үрдісі

Абайтану — Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылық өнері, философиясы, қоғамдық, эстететикалық көзқарастары, қазақ поэзиясындағы өлең жүйесін, ақындық тілді дамытудағы үлесі, музыкалық мұрасы жайлы сан-салалы зерттеу еңбектерін қамтиды. Абайдың өмірі мен шығармашылық мұрасын зерттеу шын мәнінде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы мақалаларынан басталды деуге болады.

1945
М.АУЭЗОВ, Б.КЕНЖЕБАЕВ

Абай великий казахский поэт
Алматы, 1945

auezabai
Мұхтар ӘУЕЗОВ

Абай Құнанбаев
Мақалалар мен
зерттеулер
Алматы, 1967

leila
Л.М.АУЕЗОВА

Исторические основы эпопеи
«Путь Абая»
Алматы, 1969

jzl
Николай АНАСТАСЬЕВ

Абай
(из серии ЖЗЛ)
Москва, 2008

samgau
Николай АНАСТАСЬЕВ

Абай
Самғау салмағы (Ауд. Ж.Ысмағұлов) Астана, 2010

abai40
Абай

Сын-биографиялық материалдар, өлеңдер және библиография Алматы, 1940

abaibiblio
Абай Құнанбаев

Библиографиялық көрсеткіш (1995-2006) Алматы, 2007

abaimat
Мұхтар ӘУЕЗОВ

Абайтанудан жарияланбаған материалдар
Алматы, 1988

arhiv
Абай және архив

Жинақты құрастырып, баспаға әзірлеген Сапар Байжанов.
Алматы, 1995

АҚЖАН МАШАНОВ

Әл-Фараби
және Абай
Алматы, 1994

tulga
Абай

«Ұлы дала тұлғалары» сериясы
Ғылыми басылым
Алматы, 2013

zakiabai
Заки АХМЕТОВ

Поэтика эпопеи «Путь Абая» в свете истории ее создания Алматы, 1984

zaki
Заки АХМЕТОВ

Абайдың
ақындық әлемі
Алматы, 1995

ЗАКИ АХМЕТОВ

Абай и
Лермонтов
Алматы, 2020

navoi
Абай и Новаи

Научный сборник

Алматы, 2018

ornek
РӘБИҒА СЫЗДЫҚ

Абайдың
сөз өрнегі
Алматы, 2004

tarih
Мекемтас МЫРЗАХМЕТ

Абай тағылымы Абайтану тарихы
Алматы, 1994

mekem
Мекемтас МЫРЗАХМЕТ

Абайтану
(2 томдық)
Астана, 2014

abaifolk
Сейіт ҚАСҚАБАСОВ

Абай және фольклор
Алматы, 1995

kaskabasov
Сейіт ҚАСҚАБАСОВ

Абай
Алматы, 2010

kobes
Ауданбек КӨБЕСОВ

Абайтану дәрістері
Алматы, 2020

gete
Герольд Белгер

Гете и Абай (Эссе)
Алматы, 1989

kazna
Абай мұрасы

қазақтың ұлттық қазынасы
Алматы, 2009

togjan
Ғаббас Тоғжанов

Абай
Алматы, 2020

monogr

Қазіргі Абайтанудың өзекті мәселелері
(Ұжымдық монография) Алматы, 2002

abaitanu

Абайтану антологиясы

ҚазҰУ жанындағы Абай ғылыми-зерттеу институты ойшыл ақынның еңбектерін және абайтану бойынша зерттеулерді ғылыми айналымға енгізу үшін мақсатты жұмыстарды атқарып келеді. Соңғы жылдары абайтану тарихында алғаш рет «Абайтану. Таңдамалы еңбектер» көптомдық басылымының 50 томын дайындап, «Қазақ университеті» баспасынан шығарды.
Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы аясында Абай институты елдік маңызы бар бірқатар ғылыми нәтижелерге қол жеткізді. Соның бір көрсеткіші –«Абайтану антологиясы» 10 томдық басылымының жарық көруі.
tandamaly

Абайдың «Қара сөздері» (аудио)