Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo

АБАЙТАНУ ДӘРІСТЕРІ

1-дәріс. «Хакім Абай».
Дәріскер — Ғарифолла ЕСІМ, ҚР ҰҒА академигі, философия ғылымдарының докторы, профессор. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.

2-дәріс. «Абай және интеллектуальды ұлт идеясы».
Дәріскер — Шәкір ИБРАЕВ, филология ғылымдарының докторы, профессор. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.

3-дәріс. «Абайтанудың бүгінгі жетістіктері мен алдағы міндеттері».
Дәріскер — Жанғара ДӘДЕБАЕВ, филология ғылымдарының докторы, профессор. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.

4-дәріс. «Абайдың шығармашылығындағы туған жер тақырыбы».
Дәріскер — Амантай ШӘРІП, филология ғылымдарының докторы, профессор. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.

5-дәріс. «Абайтанудың бүгінгі мәселелері».
Дәріскер — Тұрсын ЖҰРТБАЙ, филология ғылымдарының докторы, профессор. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.

6-дәріс. «Алаш Абайтануы».
Дәріскер — Айгүл Серікқызы ІСІМАҚ, филология ғылымдарының докторы, профессор. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.

7-дәріс. «Абай және Шығыс мәдениеті».
Дәріскер — Төрәлі Еділбайұлы ҚЫДЫР, филология ғылымдарының кандидаты, доцент. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.

8-дәріс. «Абайдың музыкалық мұрасы».
Дәріскер — Еркін ШҮКІМАН, филология ғылымдарының кандидаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, дәстүрлі әнші. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.

9-дәріс. «Абайдың мәдени мұрасының зерттелуі».
Дәріскер — Қанипаш Қайсақызы МӘДІБАЕВА, филология ғылымдарының докторы, профессор. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.

10-дәріс. «АБАЙ ІЛІМІ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ БАСТАУЫ». 
Мекемтас МЫРЗАХМЕТҰЛЫ, филология ғылымдарының докторы, профессор.
11-дәріс. «Абайдың толық адам танымы».
Дәріскер — Мақсат ӘЛІПХАН, филология ғылымдарының кандидаты, доцент. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.

12-дәріс. «Абай сөзі қашан да өрелі».
Дәріскер — Жандос ӘУБӘКІР, филология ғылымдарының кандидаты, доцент. 

OR11465467-OT-21 «Әдебиеттану және өнертану саласындағы қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында жаңа гуманитарлық білімді қалыптастыру және инновациялық зерттеулер жүргізу: әлемдік тәжірибе және отандық практика» атты конкурстан тыс нысаналы бағдарлама аясында әзірленді.