Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo
epub100

Электрондық ресурстардың каталогы

«ӘУЕЗОВ ОҚУЛАРЫ»
Дәстүрлі ғылыми-тәжірибелік конференция жарияланымдары

VІII ӘУЕЗОВ ОҚУЛАРЫ

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
Алматы, 2009

ІХ ӘУЕЗОВ ОҚУЛАРЫ

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
Алматы, 2010

ХІV ӘУЕЗОВ ОҚУЛАРЫ

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
Алматы, 2016

М.О.Әуезов және ұлттық рухани жаңғыру

М.О.Әуезовтің туғанына 120 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми симпозиум материалдары. – Алматы: Print express, 2018.

ХІV ӘУЕЗОВ ОҚУЛАРЫ

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары
Алматы, 2016