Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo
epub100

Электрондық ресурстардың каталогы

ИНСТИТУТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЕҢБЕКТЕРІ
Монографиялар

has

Қазақ фольклорының қастерлі ұғым-түсініктер әлемі
Ұжымдық монография.
– Алматы: Press Co, 2020

folklor

Кенжехан Матыжанов
Казахский семейный фольклор.
Монография.
Алматы, 2021.

Нұрдәулет Ақыш
Қазақ мемуарлық романы
Алматы, 2010.

lit

Қазіргі қазақ әдебиеті: даму үрдістері, есімдер мен оқиғалар
Ұжымдық монография
Алматы, 2017.

oin

Ұлы дала ойындары
(Ойындық фольклор).
Ғылыми жинақ.
Алматы, 2021.

almira

Альмира Қалиева
Көркем әдебиет: шығармашылық тұлға және психологизм
Алматы, 2012.

kazt

Қазтуғанова А.
Жаһандық дәуірдегі күй өнерінің даму үдерісі:
Монография.
Алматы: Brand book, 2020

sbornik

Әдебиеттану, фольклортану мен өнертанудың өзекті мәселелері
Ғылыми жинақ
-Алматы: 2017

mir

Абай Кунанбаев в мировом литературоведении
Научный сборник
-Алматы: 2017

prlit

Гүлзия Пірәлі
Қазақ әдебиеттануы және ұлттық идея
Монография
Алматы, 2014.

kir

Академик Серік Қирабаев және ХХ ғасырдағы әдебиеттану ғылымы
Алматы, 2007.

maitanov

Бақытжан Майтанов
Тәуелсіздік - күрес мұраты
Алматы, 2012.

tarak

Ә.С.Тарақов
Кемеңгерлік кереметіндегі көркемдік
Алматы, 2019.

Жаһандану дәуіріндегі «Рухани жаңғыру» концептіндегі ұлттық код: көркемдік және әдебиеттанулық негіздері: (Ұжымдық монография) / жауапты редактор А.С. Ісімақова – Алматы: Service Press, 2020.

Қазіргі қазақ драматургиясындағы инновациялық ізденістер (1991–2016 г.г.). Ұжымдық монография. – Алматы: Brand book, 2020.

Абай ілімі – ұлттың рухани-мәдени коды. Ұжымдық монография. –Алматы: Press Co, 2020.

Культура в глобальном мире. Научный сборник. – Алматы: Print_express, 2020

Казахстан в моей судьбе. Хрестоматия современной литературы. Поэзия. Т. 1. – Алматы: Print_express, 2019

Казахстан в моей судьбе. Хрестоматия современной литературы. Проза. Т. 2. – Алматы: Print_express, 2020

М.О. Әуезовтің Қазақстандағы әдебиеттану және әдеби сынның дамуы мен қалыптасуындағы рөлі. Ұжымдық монография. Алматы: Brand book, 2020

«Рухани жаңғыру» идеясын жүзеге асырудағы көркем әдебиеттің рухани ресурстық әлеуеті: Ұжымдық монография. – Алматы: Press Co, 2020. – 320 бет.

Литература Казахстана в зарубежных источниках. – Научный сборник. – Алматы: Press Co, 2021

«XVII Әуезов оқулары» ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. – Алматы: Brand book, 2020

«XVIII Әуезов оқулары» ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. – Алматы: Press Co, 2021

Тәуелсіздіктің 30-жылдығына арналған «Тәуелсіздік: әдебиет пен көркем өнер» атты халықаралық ғылыми конференция. – Алматы: Service Press, 2021