Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo
epub100

Электрондық ресурстардың каталогы

«Дала фольклорының антологиясы»
10 томдық

dala1
БАТЫРЛАР ЖЫРЫ

Бірінші том
Алматы, 2019

dala2
БАТЫРЛАР ЖЫРЫ

Екінші том
Алматы, 2019

dala3
ТАРИХИ ЖЫРЛАР

Үшінші том
Алматы, 2019

dala4
ҒАШЫҚТЫҚ ЖЫРЛАР

Төртінші том
Алматы, 2019

dala5
ДАСТАНДАР

Бесінші том
Алматы, 2019

dala6
ҒАШЫҚТЫҚ ФОЛЬКЛОР

Алтыншы том
Алматы, 2019

07
ПРОЗАЛЫҚ ФОЛЬКЛОР

Жетінші том
Алматы, 2019

dala8
ПРОЗАЛЫҚ ФОЛЬКЛОР

Сегізінші том
Алматы, 2019

09
ХАЛЫҚ ӨЛЕҢДЕРІ

Тоғызыншы том
Алматы, 2019

10
ҒИБРАТТЫ ФОЛЬКЛОР

Оныншы том
Алматы, 2019