Алтын қор электрондық ресурстары

auezovinstitute.kz

Тел.: 8 (727) 272 74 11   e-mail: info@litart.kz

logo
epub100

Электрондық ресурстардың каталогы

Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы - 20 кітап

kj20

Бірінші кітап
Ғылыми жинақ
– Алматы: Print express, 2020.

kj20

Екінші кітап
Ғылыми жинақ
– Алматы: Print express, 2020.

kj20

Үшінші кітап
Ғылыми жинақ
– Алматы: Print express, 2020.

kj20

Төртінші кітап
Ғылыми жинақ
– Алматы: Print express, 2020.