Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo
epub100

Электрондық ресурстардың каталогы

ИНСТИТУТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЕҢБЕКТЕРІ
Монографиялар (тарихи аспектіде)

malik

Мәлік Ғабдуллин
Қазақ халқының ауыз әдебиеті
Алматы, 1996.

muslim

Муслим Базарбаев
Казахская поэзия: художественные искания
– Алматы, 1995

kajim

Қажым Жұмалиев
Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері және Абай поэзиясының тілі
Алматы, 1960.

kenjelit

Бейсенбай Кенжебаев
Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері
– Алматы, 1973

kenje

Бейсенбай Кенжебаев
Шындық және шеберлік
– Алматы, 1966

ism

Есмағамбет Ысмаилов
Әдебиет жайлы ойлар
Алматы, 1968.

sozteor

Заки Ахметов
Өлең сөздің теориясы
Алматы, 1973.

zakilit

Заки Ахметов
Современное развитие и традиции казахской литературы
Алматы, 1978

kara

Мұхаметжан Қаратаев
Әдебиет және эстетика
Әдеби сын-зерттеулер
Алматы, 1970.

auiz

Ақселеу Сейдімбек
Қазақтың ауызша тарихы
шежірелік деректерді пайымдау
Алматы, 2008.

kzalem

Ақселеу Сейдімбек
Қазақ әлемі
Этномәдени пайымдау
Алматы, 1997.

sher

Шериаздан Елеукенов
Әдебиет және ұлт тағдыры
Алматы, 1997.

Шериаздан Елеукенов
Мағжан
Алматы, 1995.

der

Әбсаттар Дербісалин
Әдебиет туралы толғаныстар
Алматы, 1990.

Шәкір Ыбыраев
Эпос әлемі
Монография
Алматы, 1993

bastau

Шәкір Ыбыраев
Бастау
Қазақ халқының фольклоры туралы зерттеулер
Алматы, 2009