Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo
epub2

Электрондық ресурстардың каталогы

«Қазақ әдебиетінің тарихы» 10 томдық

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының кітап сериялары

Бірінші том
Қазақ фольклорының тарихы
Алматы, 2008

Екінші том
Ежелгі әдебиет тарихы

Алматы, 2006

Үшінші том
Ортағасыр және қазақ хандығы кезеңіндегі қазақ әдебиетінің тарихы
Алматы, 2008

Төртінші том
ХІХ ғасырдың І жартысындағы қазақ әдебиетінің тарихы
Алматы, 2005

lit5

Бесінші том
ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы қазақ әдебиетінің тарихы
Алматы, 2006

lit5

Алтыншы том
ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы
Алматы, 2006

lit7

Жетінші том
ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ әдебиетінің тарихы
Алматы, 2004

lit5

Сегізінші том
ХХ ғасырдың 40-60 жылдарындағы қазақ әдебиетінің тарихы
Алматы, 2005

lit5

Тоғызыншы том
ХХ ғасырдың 60-80 жылдарындағы қазақ әдебиетінің тарихы
Алматы, 2006

lit5

Оныншы том
Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиетінің тарихы
Алматы, 2006

Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы

Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы.
Бірінші том

Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы.
Екінші том