Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo
epub100

Электрондық ресурстардың каталогы

МУЗЫКАТАНУ

muz

Қазақстанның музыка мәдениеті
Мақалалар мен материалдардың жыйнағы
Алматы, 1957

erzak

Б.Г. Ерзакович
Песенная культура казахского народа
Алматы, 1966

erzkz

Б.Г. Ерзакович
У истоков казахского музыкознания
Алматы, 1987

kui

Ақселеу Сейдімбек
Қазақтың әйгілі күйшілері (ІХ-ХХ ғасырлар)
Алматы, 1992

Жаһандық дәуірдегі қазақ дәстүрлі музыка мәдениетінің жаңғыруы: Ұжымдық монография. – Алматы: Brand book, 2020.

№1. Интеграционные процессы в музыкальной культуре тюркоязычных народов. –Алматы: Әдебиет әлемі, 2017.

№2. Касимова З.М. Интеграционные процессы в музыкальной культуре тюркоязычных народов (на материале свадебных песен) . –Алматы: Әдебиет әлемі, 2017.​

Көне күйлерді жүйелеу мен іріктеу жұмыстарының өзекті мәселелері. Ғылыми-тәжірибелік дөңгелек стол материалдары. Алматы: Brand book, 2020.

Музыкальное искусство народа Казахстана. –Алматы: Evo Press.2014.

Идея «Мәңгілік ел» в казахской музыке. –Алматы: Әдебиет әлемі, 2017.

С.Кузембай. Казахская музыка: национальная идея «Мәңгілік ел». – Алматы: Ғылым ордасы, 2017.

Шетел қазақтарының өнері. Музыка мәдениет. 1-кітап. –Алматы: Қазақ университеті, 2014.