Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo
epub2

Электрондық ресурстардың каталогы

МӘТІНТАНУ

kztext

Қазақ текстологиясы​: эпостық жырларды мерзімдеу мәселелері
Алматы, 2017

kor

Қ.Б.Алпысбаева, П.Т.Әуесбаева
Қолжазба қорларындағы батырлық жырлардың жиналу тарихы
Алматы, 2017

Терминологический словарь казахской фольклористики / Отв. редактор Ж.Ракыш. – Алматы: Brand Book, 2020.

Шығармаларыны томдық кітап Алматы, 2020