Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo
epub100

Электрондық ресурстардың каталогы

СЕРИЯЛЫҚ БАСЫЛЫМДАР

«Бабалар сөзі» - 100 томдық

babasoz1

Хикаялық дастандар
Бірінші том
Астана, 2004

4

Хикаялық дастандар
Төртінші том
Астана, 2004

02

Хикаялық дастандар
Екінші том
Астана, 2004

5

Хикаялық дастандар
Бесінші том
Астана, 2004

3
Хикаялық дастандар
Үшінші том
Астана, 2004
6

Хикаялық дастандар
Алтыншы том
Астана, 2004

7
Хикаялық дастандар Жетінші том

Астана, 2004
8
Хикаялық дастандар Сегізінші том

Астана, 2004
00

Хикаялық дастандар
Тоғызыншы том
Астана, 2004

00
Діни дастандар Оныншы том Астана, 2004
00

Діни дастандар
Он бірінші том
Астана, 2005

00

Діни дастандар
Он екінші том
Астана, 2005

00

Діни дастандар
Он үшінші том
Астана, 2005

00

Діни дастандар
Он төртінші том
Астана, 2005

00

Діни дастандар
Он бесінші том
Астана, 2005

00

Діни дастандар
Он алтыншы том
Астана, 2005

00

Ғашықтық дастандар
Он жетінші том
Астана, 2005

00

Ғашықтық дастандар
Он сегізінші том
Астана, 2005

00

Ғашықтық дастандар
Он тоғызыншы том
Астана, 2005

00

Ғашықтық дастандар
Жиырмасыншы том
Астана, 2005

00

Ғашықтық дастандар
Жиырма бірінші том
Астана, 2005

00

Ғашықтық дастандар
Жиырма екінші том
Астана, 2005

00

Қытайдағы қазақ фольклоры
Жиырма үшінші том
Астана, 2005

00

Қытайдағы қазақ фольклоры
Жиырма төртінші том
Астана, 2005

00

Қытайдағы қазақ фольклоры
Жиырма бесінші том
Астана, 2005

00

Қытайдағы қазақ фольклоры
Жиырма алтыншы том
Астана, 2006

00

Қытайдағы қазақ фольклоры
Жиырма жетінші том
Астана, 2006

00

Қытайдағы қазақ фольклоры
Жиырма сегізінші том
Астана, 2006

00

Қытайдағы қазақ фольклоры
Жиырма тоғызыншы т.
Астана, 2006

00

Қытайдағы қазақ фольклоры
Отызыншы том
Астана, 2006

00

Қытайдағы қазақ фольклоры
Отыз бірінші том
Астана, 2006

00

Қытайдағы қазақ фольклоры
Отыз екінші том
Астана, 2006

00

Батырлар жыры

Отыз үшінші том
Астана, 2006

00

Батырлар жыры
Отыз төртінші том
Астана, 2006

00

Батырлар жыры
Отыз бесінші том
Астана, 2006

00

Батырлар жыры
Отыз алтыншы том
Астана, 2006

00
Батырлар жыры
Отыз жетінші том

Астана, 2006
00

Батырлар жыры
Отыз сегізінші том
Астана, 2006

00

Батырлар жыры
Отыз тоғызыншы том
Астана, 2006

00

Батырлар жыры
Қырқыншы том
Астана, 2006

00

Батырлар жыры
Қырық 
бірінші том

Астана, 2007

00

Батырлар жыры
Қырық екінші том
Астана, 2007

00

Батырлар жыры
Қырық үшінші том
Астана, 2007

00

Батырлар жыры
Қырық төртінші том
Астана, 2007

00

Батырлар жыры
Қырық 
бесінші том

Астана, 2007

00

Батырлар жыры
Қырық алтыншы том
Астана, 2008

00

Батырлар жыры
Қырық жетінші том
Астана, 2008

00

Батырлар жыры
Қырық сегізінші том
Астана, 2008

00

Батырлар жыры
Қырық тоғызыншы
 том

Астана, 2008

00

Батырлар жыры
Елуінші том
Астана, 2008

00

Батырлар жыры
Елу бірінші том
Астана, 2008

00

Көне эпос


Елу екінші том
Астана, 2008

00

Ғашықтық жырлар
Елу үшінші
 том
Астана, 2009

00

Ғашықтық жырлар
Елу төртінші том
Астана, 2009

00

Ғашықтық жырлар
Елу бесінші том
Астана, 2009

00
Тарихи жырлар
Елу алтыншы том
Астана, 2009
00

Тарихи жырлар
Елу жетінші
 том
Астана, 2010

00

Тарихи жырлар
Елу сегізінші том
Астана, 2010

00

Тарихи жырлар
Елу тоғызыншы т.
Астана, 2010

00

Тарихи жырлар
Алпысыншы том
Астана, 2010

00

Тарихи жырлар
Алпыс бірінші
 том
Астана, 2010

00

Тарихи жырлар
Алпыс екінші том
Астана, 2010

00

Тарихи жырлар
Алпыс үшінші том
Астана, 2010

00

Жұмбақтар
Алпыс төртінші том
Астана, 2010

00

Қазақ мақал-мәтелдері
Алпыс бесінші
 том
Астана, 2010

00

Қазақ мақал-мәтелдері
Алпыс алтыншы том
Астана, 2010

00

Қазақ мақал-мәтелдері
Алпыс жетінші том
Астана, 2011

00

Қазақ мақал-мәтелдері
Алпыс сегізінші том
Астана, 2011

00

Қазақ мақал-мәтелдері
Алпыс тоғызыншы
 том
Астана, 2011

00

Қара өлең

Жетпісінші том
Астана, 2011

00

Қара өлең


Жетпіс бірінші том
Астана, 2011

00

Балалар фольклоры
Жетпіс екінші том
Астана, 2011

00

Хайуанаттар туралы ертегілер
Жетпіс үшінші
 том
Астана, 2011

00

Қиял-ғажайып ертегілер
Жетпіс төртінші том
Астана, 2011

00

Батырлық ертегілер

Жетпіс бесінші том
Астана, 2011

00

Новеллалық ертегілер
Жетпіс алтыншы том
Астана, 2011

00

Сатиралық ертегілер
Жетпіс жетінші
 том
Астана, 2011

00

Қазақ мифтері
Жетпіс сегізінші том
Астана, 2011

00

Моңғолиядағы қазақ фольклоры
Жетпіс тоғызыншы т.
Астана, 2011

00

Топонимдік аңыздар
Сексенінші том
Астана, 2011

00

Шежірелік жыр-аңыздар
Сексен бірінші
 том
Астана, 2012

00

Шежірелік жыр-аңыздар
Сексен екінші том
Астана, 2012

00

Шежірелік аңыздар
Сексен үшінші том
Астана, 2012

00

Күй аңыздар
Сексен төртінші том
Астана, 2012

00

Тарихи аңыздар
Сексен бесінші
 том
Астана, 2012

00

Тарихи аңыздар
Сексен алтыншы том
Астана, 2012

00

Тарихи аңыздар
Сексен жетінші том
Астана, 2012

00

Тарихи аңыздар
Сексен сегізінші том
Астана, 2012

00

Аңыздық жырлар
Сексен тоғызыншы
 том
Астана, 2012

00

Ғұрыптық фольклор
Тоқсаныншы том
Астана, 2012

00

Ғұрыптық фольклор
Тоқсан бірінші том
Астана, 2013

00

Өтірік және мысалдар
Тоқсан екінші том
Астана, 2013

00

Магиялық фольклор
Тоқсан үшінші
 том
Астана, 2013

00

Түс жору және ырымдар
Тоқсан төртінші том
Астана, 2013

00

Ғұрыптық фольклор
Тоқсан бесінші том
Астана, 2013

00

Ауызекі әңгімелер
Тоқсан алтыншы том
Астана, 2013

00

Ауызекі әңгімелер
Тоқсан жетінші
 том
Астана, 2013

00

Күлдіргі әңгімелер
Тоқсан сегізінші том
Астана, 2013

00

Ән-өлеңдер
Тоқсан тоғызыншы том
Астана, 2013

baba100
Ән-өлеңдер

Жүзінші том
Астана, 2013