Алтын қор электрондық ресурстары

auezovinstitute.kz

Тел.: 8 (727) 272 74 11   e-mail: info@litart.kz

logo

«Ұлы даланың көне сарындары» антологиясы
Бірінші том, бірінші бөлім, 1-168 беттер

«Ұлы даланың көне сарындары» антологиясы
Бірінші том, екінші бөлім, 169-296 беттер

«Ұлы даланың көне сарындары» антологиясы
Бірінші том, үшінші бөлім, 297-461 беттер

«Ұлы даланың көне сарындары» антологиясы
Бірінші том, төртінші бөлім, 462-518 беттер