• (727) 272 74 11
 • info@litart.kz

  About us

  Institute of Literature and Art named for M. Auezov, Ministry of Education and Science of Kazakhstan, was established in 1934 as the Kazakh Research Institute of National Culture. In 1936 itjoined the sector of Kazakh language, literature and folklore of the Kazakh Branch of the Academy of Sciences. Since 1941, this sector was within the Institute of History, Language and Literature. In 1945, it was reorganized into the Institute of Language and Literature. In May 1961, on its basis the Institute of Literature and Art of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR was organized, which inAugust of the same year was named for M.O.Auezov.

  During its existence the Institute of Literature and Art named for M.O. Auezov has really become the main research center of Kazakh literary studies, folklore and art history. Scientists of the Institutemake big contribution to the study of history and theory of national literature, culture and creativeheritage of outstanding representatives of arts.

  History

  Video

  Latest news

  2019 жылдың 19 сәуірінде Алматы қаласы «Достық» үйінде «Рухани жаңғыру» бағдарламасын ілгерілету жөніндегі «Қазақтану» лекторийінің алғашқы лекциясы өтті. Лекторий тақырыбы – «Ұлы мұра – ұрпаққа аманат».

  Мақсаты – Қазақстан этностары коммуникациясының жаңа арналарын жандандыру және өзара іс-қимыл саласын кеңейту. Әртүрлі этностық топтар өкілдерінің қазақ халқының тарихы, дәстүрлері, мәдениеті, діні, рухани орталықтары, философиясы, әдебиеті, өнері, тұрмысы мен ой-санасы туралы неғұрлым толық білім алу жүйесін қалыптастыруды, бірыңғай ортақ құндылықтар қалыптастыру.

  Шара Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ мемлекеттік гранты негізінде «Бірыңғай ортақ құндылықтарды қалыптастыру, сондай-ақ Қазақстан этностары арасында «Рухани жаңғыру» бағдарламасын ілгерілету» атты жоба аясында өткізілді.

  Кіріспе сөзді іс-шараның модераторы, «EDTECH-KZ» Халықаралық білім орталығының бас директоры, Қазақстан ұлттык ЮНЕСКО клубтар федерациясының, Қазақ психологиялық қоғамының вице-президенті Бейсембаев Ғани Бектайұлы ашты. Жоба жетекшісі, халықаралық «Жанашыр» қорының президенті Әпетова Жаңыл Амантайқызы «Бірыңғай ортақ құндылықтарды қалыптастыру, сондай-ақ, Қазақстан этностары арасында «Рухани жаңғыру» бағдарламасын ілгерілету» тақырыбындағы жоба мақсатымен таныстырды.

  Жазушы, этнограф-зерттеуші, Қазақстан мен ҚХР-дағы қазақ мәдени мұралары жайлы 10-ға жуық этнографиялық еңбектің авторы Баяхмет Жұмабайұлы «Жартас суреттерінің қазақ мәдениеті мен тұрмысына қатысы»; «Нұр-Мүбәрак» ислам мәдениеті университетінің Жалпыгуманитарлық пәндер кафедрасының доценті, антропология, этнология, этнография мамандығы бойынша тарих ғылымдарының кандидаты Досымбек Қатран «Геродот жазбасы және жүлгесі үзілмеген бір дәстүр хақында»; тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан халқы Ассамблеясының Ғылыми-сараптамалық кеңесінің мүшесі Георгий Васильевич Кан «Рухани жаңғыру» бағдарламасының бағыттары жөнінде; филология ғылымдарының кандидаты, Алматы каласы ҚХА Ғылыми-сараптамалық тобының төраға орынбасары Светлана Викторовна Ананьева «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы төңірегінде; Алматы қаласы мен Алматы облыстық Түркімен этно-мәдени орталығының төрайымы, 150-ден аса ғылыми мақалалар мен еңбектің авторы, экономика ғылымдарының кандидаты Гульнара Атаевна Аннакулиева «Бірыңғай ұлттық құндылықтарды қалыптастырудағы этностар рөлі»; ғалым, қоғам кайраткері, филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Асылы Әлиқызы Осман «Рухани жаңғыру» бағдарламасын насихаттаудағы кемшіліктер» деген тақырыптарда сөз сөйледі.

   

  Айнұр Қалиасқарова

  В Институте языкознания имени А. Байтурсынова КН МОН РК 20 июня 2019 года состоялась встреча с известным поэтом, видным общественным деятелем, дипломатом, ученым-тюркологом Олжасом Сулейменовым.

  Олжас Омарович рассказал о своей работе над новой книгой «Введение в этимологию», которая увидела свет на казахском, русском и английском языках. Автор книг «АЗ и Я», «Язык письма», «Пересекающиеся параллели», «Тюрки в доистории», «Код слова» и участники встречи предприняли попытку ответить на вопрос: «Для чего нужна этимология?».

  Во встрече приняли участие директор Института языкознания имени А. Байтурсынова, доктор филологических наук, профессор Е. Кажыбек; член-корреспондент НАН РК, доктор исторических наук, профессор М. Абусеитова; заместитель директора Центра сближения культур В. Толмачев и сотрудники Института.

  Вкладу О. Сулейменова в тюркославистику и американской рецепции его книг был посвящен доклад С. Ананьевой «Знак и символ в новой концепции О.Сулейменова по этимологии». Американские специалисты в области культурологии, компаративистики, славяноведения и современных литератур Р. Абазов (Колумбийский университет), Харша Рам (Йельский университет) и Наоми Каффи (Университет Аризоны) выявляют объединение литературных жанров и научных дисциплин, продолжение идей лингвиста Марра и поэта Хлебникова в творчестве О. Сулейменова.

   

   

       18 июня 2019 года в Центральной городской детской библиотеке имени С. Бегалина прошел вечер памяти, посвященный 110-летию со дня рождения известного писателя и поэта, переводчика и литературного критика, мемуариста, искусствоведа, журналиста и археолога Юрия Домбровского.

      Открыл вечер вступительным словом руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Константин Воробьев: «Когда мы говорим об интенсивном развитии стратегического партнёрства между нашими государствами, то подразумеваем прежде всего экономику. Состояние союзнических отношений мы стараемся измерить в рублях, тенге, долларах, тоннах, кубометрах. При этом мы часто совершенно напрасно забываем о гуманитарной составляющей наших многовековых связей».  В этом плане «творчество Юрия Осиповича Домбровского, много лет прожившего в Казахстане и искренне полюбившего этот край и его людей, ярчайший пример взаимопроникновения и обоюдного обогащения наших культур».
         Главный гость вечера – Клара Турумова-Домбровская, специально по приглашению Россотрудничества прилетевшая из Москвы, рассказала о жизни и творчестве писателя, чья биография тесно связана с Алма-Атой. Участники вечера услышали голос Юрия Осиповича… Поэт читал свои стихи… Увидели кадры из фильмов, где о писателе вспоминали его друзья и исследователи творчества.

  Действие самых известных произведений Ю. Домбровского «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей» происходит в Алма-Ате. Первый вариант романа «Хранитель древностей», написанный в 30-х годах ХХ века, был утерян, но название перешло к новому произведению, текст которого переведен на многие иностранные языки. «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского признан лучшим иностранным произведением 1979 года. Книги Ю. Домбровского, по мнению Бахыта Кенжеева, «источник красоты и благородства, они вошли в лучшее, что было написано на русском языке в ХХ веке. Мне, казаху, чрезвычайно приятен тот полный любви портрет замечательного города Алма-Аты, созданный этим художником».

  По словам Клары Файзуллаевны, Юрий Осипович был очень привязан к удивительному и неповторимому городу, запечатлев на страницах своих произведений его природу, архитектуру, быт … Вознесенский собор – «многоглавое, узорчатое, высочайшее здание с хитрыми карнизами», в котором располагался музей, стал местом его работы, как и театр. Ю. Домбровский читал курс лекций по творчеству У. Шекспира, занимался педагогической деятельностью. Печатался в «Казахстанской правде» и в журнале «Литературный Казахстан». Перевел на русский язык прозу Беимбета Майлина, повести и рассказы Габита Мусрепова, «Школу жизни» Сабита Муканова, произведения «Опасная переправа» и «Схватка» Ильяса Есенберлина, прозу Бердибека Сокпакбаева и других казахских писателей. Дружил с Шакеном Аймановым, Тахави Ахтановым…

  В сборнике «Гонцы», который был издан по Федеральной целевой программе «Культура России» и при содействии посольства Республики Казахстан в Москве в 2005 году, Ю. Домбровский воссоздал образы архитекторов и художников Андрея Зенкова, Абылхана Кастеева, Николая Хлудова, Сергея Калмыкова, Всеволода Теляковского и др. Стены московской квартиры Домбровских украшают картины С. Калмыкова и Вс. Теляковского.

           Заведующая отделом аналитики и внешних литературных связей Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова КН МОН РК Светлана Ананьева в своем выступлении «Проза Юрия Домбровского в изучении литературоведами Казахстана» рассказала о том, как исследуется творчество российского писателя в вузах и научных центрах страны. По прозе Ю. Домбровского защищены диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук на Диссертационных советах Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова Розой Мусабековой (ЕНУ имени Л.Н. Гумилева) и РУДН Жадырой Баянбаевой (КазНУ имени аль-Фараби). Творчество Ю. Домбровского исследуется в коллективных монографиях Института «Литература народа Казахстана», «Современная литература народа Казахстана», «Международные связи казахской литературы в период независимости», «Казахско-американские литературные связи: современное состояние и перспективы».  

        Своими воспоминаниями о Ю. Домбровском поделились известный поэт, дипломат, тюркославист Олжас Сулейменов, профессор университета «Туран» Валерий Коренчук, директор Государственного академического русского театра драмы имени М. Лермонтова Юрий Якушев,режиссер  Александр Головинский, известный поэт, сценарист Бахыт Каирбеков и др.      Вела вечер преподаватель университета «Туран» Валерия Короткова.

  В залах библиотеки были развернуты выставки «Гонцы» о выдающихся деятелях искусства Казахстана, книг и статей о творчестве Ю. Домбровского, в том числе – произведений казахских авторов, переведенных писателем на русский язык, и фотовыставка студента Олега Бендицкого «Этот необычайный город…», на которой запечатлены любимые писателем места Алма-Аты – Вознесенский собор, парк имени 28 Панфиловцев, сосновая аллея на улице Дзержинского (Наурызбай батыра) и др.

         К. Воробьев передал новые издания произведений Ю. Домбровского в фонды Центральной городской детской библиотеки имени С. Бегалина и поблагодарил за организацию вечера руководство библиотеки, Диаза Байсеитова и руководителя культурных программ РЦНК Ольгу Скальчук.

  Вечер памяти Ю. Домбровского организован Российским центром науки и культуры (Нур-Султан), Центральной городской детской библиотекой имени С. Бегалина и Институтом литературы и искусства имени М.О. Ауэзова КН МОН РК.

   

                                                                                      Светлана Ананьева

   

   

  11 июня 2019 года в Алматинском городском филиале партии «Nur оtan» под председательством почетного директора Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова КН МОН РК, академика НАН РК, доктора филологических наук, члена Правления Союза писателей Казахстана, Заслуженного деятеля Республики Казахстан Уалихана Калижанова состоялось очередное заседание общественного совета «МИРАС».

  В заседании приняли участие и выступили с докладами заместитель Алматинского городского филиала партии  «Нұр Отан»  Арман Халбеков; главный директор ассоциации «КАЗАРЕНА». Борис Джапаров; известный общественный деятель, член Алматинского городского филиала партии  «Нұр Отан» Аягуль Миразова; член АНК, заместитель председателя Корейского культурного центра, доктор исторических наук Георгий Кан; главный редактор газеты «Ана тiлi» Әшімжан Жанарбек.

  Доклад заведующей отделом аналитики и внешних литературных связей Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова КН МОН РК, заместителя Председателя НЭГ АНК города Алматы, члена Правления Союза писателей Казахстана Светланы Ананьевой «Современная публицистика дипломатов» был посвящен концепту толерантности в политическом дискурсе крупнейших политиков современности.

  Члены общественного совета «Мирас», выступившие с речью и присутствовавшие на заседании, выразили уверенность в том, что избранный Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, одержавший убедительную победу в конкурентных выборах, будет работать над реализацией Стратегии Елбасы по обеспечению общественно-политического согласия, решению задач социально-экономического развития, преемственности в политическом курсе, стабильности внутренней и внешней политики государства Республики Казахстан.

   

   

  4 мая 2019 года в Институте литературы и искусства им. М.О.Ауэзова КН МОН РК состоялся круглый стол «Наследие звериного стиля в контексте культурной памяти изобразительного искусства Казахстана», участниками которого стали историки искусства, критики, кураторы и сотрудники музеев. Организаторами круглого стола выступил отдел изобразительного искусства Института при участии Государственного музея изобразительного искусства им. А.Кастеева и кафедры «История и теория изобразительного искусства» Казахской Национальной Академии искусств им. Т.К.Жургенева.

  Искусство евразийских степей признается как самобытный художественный феномен, как ярчайшее отражение самосознания создавшего его народа. В своей программной статье «Семь граней Великой степи» первый Президент страны Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость глубокого осознания таких феноменов «художественного своеобразия и богатства духовного содержания», как звериный стиль, который «отражает высочайшие производственные навыки наших предков».

  В целом круглый стол предоставил возможность не просто сконцентрироваться на наследии скифо-сакского стиля. Организаторы ставили цель посмотреть в более широком ракурсе и осмыслить его роль в развитии казахской культуры в перспективе сегодняшнего дня.

  Круглый стол выявил проблему очевидную для искусствоведения Казахстана, но не ставшую предметом пристального анализа. В своем выступлении зав. отделом изобразительного искусства Д.С.Шарипова отметила, что даже в формате круглого стола разговор о связи наследия звериного стиля и особенностей развития художественной школы Казахстана ХХ-ХХI вв. – назревшая необходимость. Рассмотрение скифо-сакского искусства и поисков отечественных живописцев, графиков, скульпторов в одном исследовательском поле помогает полнее осознать переворот, который совершился в 1960-ые годы. Звериный стиль стал для этого поколения и их последователей художественным и духовным ориентиром в едином движении к самобытности. Активная цитирование этого пласта наследия в произведениях мастеров Казахстана ХХ века была точкой отсчета для обретения неповторимого лица, отражения национального характера изобразительного искусства в рамках соцреалистического канона, благодаря которому были созданы образы номадического мира.

  Как отметила в своем выступлении ученый секретарь Института А.Б. Кенджакулова, археологический подход в интерпретации фольклора в графике Е.Сидоркина не только не иссушил живую струю эпоса, но и впрыснул в нее новую кровь. Экспрессия и сплетенность сидоркинских композиций, вдохновленных звериным стилем, внесли то, что так давно было утеряно в искусстве советского периода – ощущение магии, тайны, восхождение к навыкам и эстетике древних кочевников. Для Е.Сидоркина новация в иллюстрации фольклора, прорыв, разрушение старых форм и принципов книжной графики явилось решающим шагом в графической карьере. Его усилия вторили исканиям поэтов и литераторов, стремившихся обрести особый путь, свой национальный стиль.

  Подобная стратегия культурной памяти получила свое дальнейшее развитие в наши дни. Показателем этого процесса служит монументальная скульптура независимого Казахстана, анализу которой было посвящено выступление зам. директора ГМИ им. А.Кастеева С.Ж.Кобжановой. В Золотом человеке Монумента Независимости А.Жумабая, в фонтанах «Древо жизни» А.Баярлина, «Сакские правители» А. Нартова одновременно воссозданы драгоценные артефакты евразийских степей и использован общий принцип умножения формы, неразрывной слитности частей разных животных, которые восходят звериному стилю. Избранная скульпторами сегодня ориентация на символические универсалии Великой степи выражает стремление скульпторов повлиять на нравственное развитие социума.

  Месту звериного стиля в развитии современной архитектуры было посвящено выступление профессора Казахской Национальной Академии искусств им. Т.К.Жургенева Х.Х.Труспековой. Формообразующие принципы искусства древних находят новое воплощение в сегодняшнем архитектурном облике Астаны. Так принцип динамично развивающейся формы использован в проекте В. Лаптева в архитектуре здания Центрального музея Казахстана в Астане. Образ музея трактован автором проекта через историю культуры казахстанского региона, в которой духовное наследие андроновского и сакского периодов признаны фундаментом традиционного художественного творчества номадов всех времен, включая казахскую нацию.

  Знаковость современного ювелирного искусства, его «экспрессионизм» и динамика получают свою интерпретацию в выступлении научного сотрудника отдела изобразительного искусства А.Т.Еспеновой. Особое внимание в обзоре творчества современных ювелиров уделено знаковому характеру украшений постмодернизма как важному художественно-выразительному средству для воплощения своих интеллектуальных концепций.

  Сакский период становится одним из распространенных мотивов исторической живописи современных мастеров Казахстана. Сложное взаимодействие элементов реалистического рассказа и символики звериного стиля проследила в своем выступлении младший научный сотрудник отдела изобразительного искусства Ж.А.Аксакаловой.

  Значимость звериного стиля для изобразительного искусства чрезвычайно велика и участники круглого стола лишь затронули некоторые аспекты будущих исследований, что само по себе говорит о масштабе этого явления, о векторе развития традиций этого искусства как неотъемлемой составляющей исторической памяти. В заключительной части были подведены итоги круглого стола и намечены пути дальнейшего развития избранного научного направления. В ходе обсуждения возникла идея о подготовке изданий о преломлении наследия звериного стиля в современных художественных практиках, что является одним из значительных результатов прошедшего круглого стола.

   

   

  4 июня 2019 года отделом аналитики и внешних литературных связей Института проведен научный семинар по проблемам художественного перевода. Участниками семинара стали научные сотрудники отдела, магистранты и студенты КазНУ имени аль-Фараби и КазУМОиМЯ имени Абылай-хана, которые в рамках заключенных договоров с ведущими университетами страны проходят научную практику в Институте литературы и искусства имени М.О. Ауэзова КН МОН РК.

  О роли художественного перевода в современном мире рассказала заведующая отделом С.В. Ананьева. Многие крупнейшие научные форумы в разных странах мира посвящаются проблемам художественного перевода, который продолжает оставаться в центре изучения представителей школ литературной критики и литературоведения. О художественном переводе как движущей силе взаимодействия национальных литератур вели речь участники Международных симпозиумов писателей, переводчиков, издателей в Алматы, Астрахани, Баку, Гродно, Каневе, Киеве, Лондоне, Минске, Москве, Нью-Йорке, Оксфорде.

  Главным критерием переводческой деятельности является единство содержания и формы подлинника, его верная и точная передача на другом языке. Учебное пособие «Мировой литературный процесс: контент, направления, тренды», изданное Институтом в 2017 году, во многом посвящено актуальным проблемам художественного перевода. О его роли в современном мире размышляют литературоведы Казахстана, России, Китая и Молдовы.

   

   

  6 июня 2019 года в конференц-зале гостиницы «Астана» успешно прошел Форум этно-культурных объединений города Алматы. Модератором мероприятия выступил заместитель председателя АНК г. Алматы, председатель осетинского культурно-просветительского центра «Ирныхас», член НЭГ г. Алматы Казбек Мамсуров.

  Выступление «Общественно-политическое согласие и преемственность политического курса» заведующей отделом аналитики и внешних литературных связей Института, члена Правления Белорусского культурного центра, заместителя Председателя НЭГ города Алматы Светланы Ананьевой было посвящено предвыборной программе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

  Одним из примеров толерантности в политическом дискурсе являются статьи, очерки дипломатов. В «Очерках дипломата» Касым-Жомарт Токаев пишет об укреплении роли Казахстана «как стратегического партнера США в Центральной Азии и постсоветском пространстве … в результате развития диалога по международной и региональной проблематике». Дипломат мирового уровня, крупнейший государственный и общественный деятель Касым-Жомарт Токаев называет «встречей давних знакомых» беседу-диалог  

  25 октября 1995 года вице-президента США А. Гора и президента Республики Казахстан Н. Назарбаева. Первый заместитель государственного секретаря США С. Тэлботт, в прошлом исследователь русской и советской истории, обозреватель ряда ведущих американских изданий подчеркнул в беседе с К.-Ж. Токаевым, что «давно обратил внимание на способность представителей казахстанского руководства мыслить геополитическими категориями. Особое впечатление в этом плане производит Президент Нурсултан Назарбаев».

  Стиль повествования в «Очерках дипломата» К.-Ж. Токаева безупречен, политически корректен, дипломатичен, что позволяет раскрывать политический дискурс очерков и публицистики, национальный менталитет народа в контексте различных семиотических систем.

  Форум этнокультурных объединений города Алматы завершился концертом с участием детских танцевальных коллективов этно-культурных центров.

   

   

          Договор о сотрудничестве заключен между директором Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова КН МОН РК доктором филологических наук, Заслуженным деятелем Республики Казахстан Кенжеханом Матыжановым и директором музея К.Г. Паустовского Анжеликой Дормидонтовой (Москва).

  Единственный в Российской Федерации музей всемирно известного писателя функционирует с 1975 года. В фондах музея собрана уникальная коллекция мемориальных вещей, рукописей, документов Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968) и его литературного окружения. Музей является научным центром по изучению творчества К.Г. Паустовского и регулярно проводит научные конференции с участием российских и зарубежных исследователей. С 1992 года издается культурно-просветительский музейный журнал «Мир Паустовского».

  Директор музея К.Г. Паустовского Анжелика Дормидонтова принимала участие в работе Международного «круглого стола» «Константин Паустовский и Казахстан», организаторами которого выступили Институт литературы и искусства имени М.О. Ауэзова и Союз писателей Казахстана. Анжелика Игоревна выступила с докладом-презентацией о творчестве писателя в годы Великой Отечественной войны (на материалах фондовой коллекции музея Паустовского), посетила Дом-музей М.О. Ауэзова.      

   

   

  M.O. AUEZOV INSTITUTE OF LITERATURE AND ARTS offers training of researchers jointly with Al-Farabi Kazakh National University.

  We offer a unique opportunity to gain ACADEMIC DEGREE WHICHCOMBINES SCIENTIFIC TRADITIONS AND MODERN EDUCATION STANDARDS ONMASTER'S AND PHD PROGRAMS:

  6M021400 - Literary studies

  6D021400 – Literary studies

  We offer the following specializations:

  6M021401 - Contemporary Literature of Kazakhstan
  6M021402 - Textual studies
  6M021403 - Folklore studies
  6D021401 - Theory and literary criticism
  6D021402 - Kazakh folklore and ancient literature

  The specifics of educational program
  Originality and distinctive features of the offered training courses lies in the fact that they represent the author’s programs developed by professors, supervising the recognized scientific schools andhaving wide research experience.

  Research areas of the Institute
  The scientific work of the Institute includes a number of areas: study and publication of patterns of Kazakh folklore; study of the history of Kazakh literature from ancient times to the present period; study, publication and promotion of M.O. Auezov’s creative heritage; study of folklore and literature of Kazakhs living abroad; identification of main trends in the development of modern world literary process and leading trends in the development of folklore and literature of the people of Kazakhstan.

  International cooperation
  The Institute is involved in the multi-aspect international cooperation with the world's largest research centers and universities in the U.S., UK, Germany, France, Russia, Turkey, Korea, etc. Results of joint research projects have been implemented in editions of the Anthology of Kazakh literature «The Stories of the Great Steppe. The Anthology of Modern Kazakh Literature» jointly with Columbia University (New York, 2013) and the Anthology of German literature « Dermisstrauischensonneentgegen ... » jointly with the International Union of German Culture (Moscow, 2014), monographs " Essays on world literature in the edge of XX-XXI centuries","Modern foreign literature" and "Integration processes and Kazakh literature" together with scientists from Germany, France, Russia, Turkey, India, Czech Republic, Bulgaria, Slovakia, Romania, Moldova, Azerbaijan, etc.
  The Institute publishes scientific- popular and literary-artistic journal "Keruen" which is registered in the ISSN International Centre in Paris.

  Famous Scientists
  The Institute staff includes famous scientists-founders of scientific schools in the field of folkloreand literary studies such as Academics of NAS RK: S.S. Kirabaev, S.A .Kaskabassov, Corresponding Member of NAS RK: U.K. Kalizhanov, S.A. Kuzembaeva, professor Sh.R. Eleukenov, B.U.Azibayeva and others.

  We are pleased to invite you to visit research institute "Gylym ordasy" where you can learn about our activities and our specialties.

  Our address:
  050010, Almaty,
  29, Str. Kurmangazy, 2-d floor.

  Doors of "Gylym ordasy" are always opens for you!

  Search